Klager/FAQ

Klager

Se venligst længere nede på siden for svar på de mest gængse klager/henvendelser. Klik evt. på link til Parkeringsklagenævnets hjemmeside, som også svarer på de mest hyppige klager

Alle klager bedes indgivet via www.pklage.dk.

Skulle du have modtaget et kontrolgebyr på et af KbhParks parkeringarealer, som du finder uberettiget, bedes man henvende sig til os senest 10 dage efter udstedelsen. Alle klager bedes indgivet skriftligt. Ved indgivelse af klage via www.pklage.dk sættes sagen i bero indtil afgørelse.

Du er til enhver tid i din gode ret til at gøre indsigelse. For at vi skal kunne eftergive kontrolgebyret, skal der foreligges bevis for, at vi hos KbhPark har begået fejl. Er kontrolgebyret udstedt, fordi man har overtrådt gældende vilkår, kan udefrakommende forhold eller faktorer ikke medvirke til at få denne eftergivet.

Vi forbeholder os retten til ikke at besvare direkte grundløse, hadefulde eller lignende indsigelser.

Sagsbehandling

Når den skriftlige indsigelse er KbhPark i hænde, sættes sagen i bero med det samme, således at du ikke modtager rykkerskrivelser i sagsbehandlingens periode. Sagsbehandlingen hos KbhPark kan variere i forhold til kontorets travlhed.

Al sagsbehandling varetages altid ud fra gældende dansk lovgivning.

Spørgsmål/svar klager

Vi behandler ikke klager over telefonen. Vores medarbejder på telefonen har ikke adgang til det fulde overblik over sagens omstændigheder; såsom skiltnings ordlyd eller billeder taget af p-vagt. Alle klager skal foreligge på skrift til evt. senere retslig brug, hvis der måtte blive brug for behandling af klager i Parkeringsklagenævnet eller i civilretten. På denne måde er parkanten sikret, at der altid foreligger skriftlig dokumentation for korrespondancen i sagen.
Aftale ifølge skiltning er ”med korrekt indstillet p-skive” eller ”p-skive påbudt”, hvilket betyder, at p-skiven SKAL være indstillet korrekt eller ikke udløbet uanset årsagen. Det er alene parkantens ansvar at sørge for korrekt indstillet p-skive, når skiltning kræver dette. Hvis man ikke kan overholde aftale, fordi man slet ikke har en p-skive, er dette heller ikke en juridisk gyldig grund, da man dermed skal lade være med at gøre brug af parkeringsarealet, indtil man kan overholde vilkårene. Det er desværre uden betydning, om man var væk mere eller mindre end den tilladte tid, når skiltningen kræver korrekt indstillet p-skive. Kopier link fra FDM til din browser: https://fdm.dk/alt-om-biler/dine-rettigheder/parkering/stil-din-p-skive-rigtigt Hjemlen for pålæggelse af kontrolgebyret beror på rent aftalemæssige forhold. Det er således, at når man kører ind på en privat parkeringsplads, hvor der ved skiltningen er tilkendegivet begrænsninger og betingelser for parkeringen, anses man for at have accepteret ordlyden på skiltningen. Det er fast retspraksis, at overtrædelse af bestemmelserne medfører udstedelse af kontrolgebyr. Hjemlen for rent aftalemæssige forhold fremgår af Aftalelovens § 1. Derfor er det også juridisk uden relevans, hvis f. eks. man kan fremvise kvittering for køb af p-skive eller for anden handel i butik i nærheden af eller ved parkeringsarealet.
Hvis vores billeder dokumenterer, at gæstekort er rettet eller markeret/streget op for at gøre det tydeligere, vil kontrolgebyret blive fastholdt. Hvis man skriver forkert eller finder det det nødvendigt at gøre det skrevne tydeligere, skal gæstekort erstattes med et nyt gæstekort. Det fremgår altid af vores gæstekort, at de kun er gyldige, hvis der ikke er rettet i dem. P-vagten udsteder kontrolgebyr, hvis vedkommende kan se, at der er rettet i kortet.
Der er ikke gyldigt, hvis man har betalt til et andet parkeringsselskab eller en kommune. Det fremgår af skiltning, hvis det er KbhPark ApS, som driver parkeringskontrol, hvorfor betaling til andre naturligvis ikke er gyldigt. Parkanten er selv ansvarlig for betaling til rette ved at holde øje med, at betaling via app sker til KbhPark ApS, og at adressen er korrekt. KbhPark ApS er ikke ansvarlig for, hvad betalings-apps viser. I øvrigt skal det fremgå af skiltning, at det er en mulighed at betale for parkering.

Er man af den overbevisning, at man betalte til rette sted via mobilbetaling, er man velkommen til at sende os dokumentation ved at vedhæftede dette i sin klage på www.pklage.dk, hvorefter sagsbehandleren gennemgår dokumentation og vender tilbage på klagen.
En parkering er alt fra 3 minutter og opefter ifølge definition i Færdselslovens §2 nr. 18. Hvis sagens dokumentation viser, at man holdt minimum 3 minutter, er kontrolgebyr berettiget. Hvis skiltning angiver restriktioner for standsning, har man ikke krav på nogen observation, da en standsning er alt under 3 minutter.
KbhPark opsætter altid den lovmæssigt krævede skiltning på de parkeringsarealer, hvor vi udfører parkeringskontrol. Det er altid bilistens ansvar at holde øje med opsat skiltning, når der vælges at parkere på et parkeringsareal. Der er altid en chance for, at indehaveren af arealet har valgt at indføre parkeringsrestriktioner.
Færdselslovens §2 nr. 18 angiver, at en parkering er med eller uden fører, hvorfor det er uden betydning, om man var til stede eller ej.

Hjemlen for pålæggelse af kontrolgebyret beror på rent aftalemæssige forhold. Det er således, at når man kører ind på en privat parkeringsplads, hvor der ved skiltningen er tilkendegivet begrænsninger og betingelser for parkeringen, anses man for at have accepteret ordlyden på skiltningen. Det er fast retspraksis, at overtrædelse af bestemmelserne medfører udstedelse af kontrolgebyr. Hjemlen for rent aftalemæssige forhold fremgår af Aftalelovens § 1.
Kontrolgebyr er berettiget, hvis den ene af to p-skiver ikke er inden for tidsbegrænsning. Dette er uanset, om den ene er digital eller ej. Hvis den ene p-skive ikke viser noget, og den anden er inden for tidsbegrænsning, kan vi dog ikke udstede kontrolgebyr. Parkeringsklagenævnet har afgjort mange sager vedr. dette forhold. Se evt. link:

www.parkeringsklagenaevnet.dk/da/afgoerelser/

Hjemlen for pålæggelse af kontrolgebyret beror på rent aftalemæssige forhold. Det er således, at når man kører ind på en privat parkeringsplads, hvor der ved skiltningen er tilkendegivet begrænsninger og betingelser for parkeringen, anses man for at have accepteret ordlyden på skiltningen. Det er fast retspraksis, at overtrædelse af bestemmelserne medfører udstedelse af en p-afgift. Hjemlen for rent aftalemæssige forhold fremgår af Aftalelovens § 1.

Ydermere er det ikke tilladt at have 2 gæstekort med datoer skrevet således, at man får det dobbelte antal dage til rådighed til at parkere, når indehaver af p-arealet ønsker en bestemt begrænsning. Ligesom det ikke er tilladt at have to p-skiver indstillet til to forskellige tidspunkter, så man får 6 timers parkering, hvis der er en begrænsning på 3 timer. Man kan ikke som udefrakommende eller ikke inde-indehaver af p-areal bestemme, hvad der skal gælde af regler på andres private område, hvis indehaveren af området f. eks. har besluttet, at man ikke skal kunne henstille sin bil mere end 3 dage uden at foretage sig noget. Dette skal respekteres, hvis man vil undgå kontrolgebyr.
Hvor skiltning på privat parkeringsområde angiver specifik tilladelse til af- og pålæsning, vil dette være tilladt. Hvis skiltning intet angiver om tilladelse til dette, vil af- og pålæsning ikke være tilladt (i øvrigt foregår af- og pålæsning kun, mens man er til stede ved køretøjet). På privat område gælder kun følgende:

Hjemlen for pålæggelse af kontrolgebyret beror på rent aftalemæssige forhold. Det er således, at når man kører ind på en privat parkeringsplads, hvor der ved skiltningen er tilkendegivet begrænsninger og betingelser for parkeringen, anses man for at have accepteret ordlyden på skiltningen. Det er fast retspraksis, at overtrædelse af bestemmelserne medfører udstedelse af en kontrolgebyr. Hjemlen for rent aftalemæssige forhold fremgår af Aftalelovens § 1.
Parkanten er alene ansvarlig for korrekt anbringelse af disse, og eftersendelse af dokumentation for disse accepteres ikke juridisk. Det er alene tidspunktet for observation af køretøj, som er af betydning, om man da overholdt vilkår eller ej. Hos www.familieadvokaten.dk kan via link læses følgende:

https://www.familieadvokaten.dk/emner/635.html#Kan du afkræves en kontrolafgift, hvis din p-skive eller din p-tilladelse er faldet ned i bunden af bilen?
Der gælder desværre ikke særregler for invalideskilt, med mindre dette er angivet på skiltningen på privat område, hvilket betyder, at man parkerer under samme vilkår som alle andre. Parkeringsklagenævnet har afgjort flere sager om dette forhold i sin korte levetid. Kopier evt. link til browser:

www.parkeringsklagenaevnet.dk/da/afgoerelser/ Kun følgende gælder for private p-arealer i Danmark: "Hjemlen for pålæggelse af kontrolgebyret beror på rent aftalemæssige forhold. Det er således, at når man kører ind på en privat parkeringsplads, hvor der ved skiltningen er tilkendegivet begrænsninger og betingelser for parkeringen, anses man for at have accepteret ordlyden på skiltningen. Det er fast retspraksis, at overtrædelse af bestemmelserne medfører udstedelse af en kontrolgebyr. Hjemlen for rent aftalemæssige forhold fremgår af Aftalelovens § 1."

Vi bruger cookies og lagrer diverse informationer omkring dig, for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies og vores persondatapolitik.

Jeg accepterer Læs mere